Kontakt z firmą Datacomp

Datacomp Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 24, 30-532 Kraków
Infolinia: 0 801 011 468
Tel.: 12 412-99-77
Fax: 12 412-99-77
E-mail: datacomp@datacomp.com.pl
www.datacomp.com.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NR 0000193067; NIP PL 6760077945; REGON 003900023; Kapitał Zakładowy 110 tys PLN (wniesiony w całości) Numer konta Raiffensen Bank Polska S.A. 16 1750 1048 0000 0000 1129 5835